Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

Για τους συλλέκτες πρωτοσέλιδων...

Είτε δικαιώσει είτε διαψεύσει τις ελπίδες των ψηφοφόρων του αλλά και των πολιτών του κόσμου ο νέος Πρόεδρος, σε κάθε περίπτωση το εξώφυλλο του TIME της περασμένης εβδομάδας θα είναι συλλεκτικό, όπως είναι συλλεκτικό και το αντίστοιχο τεύχος με τη νίκη του JFK:


Ηδη, στο site του περιοδικού, που τα εξώφυλλά του έχουν κατα-γράψει την παγκόσμια Ιστορία, καλούνται, υπό τον τίτλο "Own a piece of history", όσοι το επιθυμούν να προμηθευτούν το συλλεκτικό τεύχος για 15.95$ (εγώ το πήρα από πρατήριο διεθνούς τύπου με 4,20 ευρώ!):


Δεν υπάρχουν σχόλια: