Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007

Οι εθελοντές χειριστές για την εκλογική διαδικασία:

Διαβάστε στον δικτυακό τόπο του Γιώργου για τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις των νεαρών παιδιών, εθελοντών χειριστών, για το πώς έζησαν την εκλογική διαδικασία της Κυριακής. Απάντηση στη μιζέρια της μηντιοκρατίας. Προσέξτε τον ενθουσιασμό με τον οποίο περιγράφουν τη συμμετοχή τους σε μία ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και μάλιστα ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ διαδικασία, διαδικασία που, αν δεν ήταν ο Γιώργος, δεν θα προσέλκυε ούτε μία χούφτα ηλικιωμένα κομματικά στελέχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: